Zwembad Dukdalf in bezit van Keurmerk veilig & Schoon

Op 10 mei 2021 heeft zwembad Dukdalf wederom een positief resultaat gehaald voor het Keurmerk Veilig & Schoon. Met deze driejaarlijkse keuring, door de zwembranche ingesteld, toont zwembad Dukdalf aan dat de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed geregeld zijn en uitgevoerd worden. Teammanager Machteld Üstün overhandigde maandag 21 juni, namens het gehele team, vol trots het nieuwe keurmerkbord en vernieuwde certificaat aan de wethouders Bert van Ravenhorst en Robert van der Kooi.

Brielle-Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & Schoon uit op advies van de keuringsbureaus Lloyd’s of DEKRA. Het Keurmerk is een, door de zwembranche ingestelde, regeling waardoor de zwembaden die over het Keurmerk Veilig & Schoon beschikken zich onderscheiden door het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering. 

Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar als aan alle criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon is voldaan. Na de keuring in jaar 1 vindt in jaar 2 en 3 een audit plaats. De audit is ter controle van de waarborging van kwaliteit. Elk zwembad dient te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, maar met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon is er sprake van een kwaliteitsverbetering.  Er zijn naast de tientallen wettelijke eisen, ook kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden. Sinds maart 2012 is zwembad Dukdalf in Brielle al in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon.