Pleegzorg Rijnmond zoekt pleegouders! Kom kijken of het iets voor je is op de informatieavond!

Iedereen wil natuurlijk het liefst dat alle kinderen thuis opgroeien. Dat is helaas niet altijd mogelijk en soms is de situatie zo ernstig dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Dan is opvang in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Wil je meer weten over pleegouderschap? Meld je dan vrijblijvend aan voor de online infoavond op 9 juni via www.

pleegzorgrijnmond.nl.

pleegzorg #pleegoudersgezocht #pleegouderschap #pleegkinderen #openjewereld #rotterdamrijnmond