Bouw mee aan Voorne aan Zee, vul de Toekomstwijzer in


De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben de afgelopen maanden belangrijke, wettelijke stappen gezet in de fusie van de drie gemeenten. Nu is het tijd om met elkaar te kijken naar het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. Wat voor gemeente wil Voorne aan Zee straks zijn en waarin wil de nieuwe gemeente zich onderscheiden? Dit bepaalt de manier waarop de gemeente doelen wil bereiken. De wensen en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn daarin belangrijk.  

In het fusieproces wordt nu gewerkt aan een strategische visie voor de nieuwe gemeente. In de strategische visie staan de doelen die de nieuwe gemeente in de komende jaren wil bereiken. Een van de bouwstenen voor de strategische visie is het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. Voor het maken van het toekomstbeeld hadden we natuurlijk graag echt in gesprek gegaan met iedereen. Gezien de huidige situatie met corona en de geldende maatregelen kan dat niet fysiek. Daarom is gekeken naar een mogelijkheid om dit digitaal te doen. We vinden het belangrijk om alle betrokken partijen de mogelijkheid te geven om mee te bouwen aan het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’. 

Om inwoners actief te betrekken bij het bouwen van een nieuwe gemeente hebben we een Toekomstwijzer ontwikkeld. In de Toekomstwijzer kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijker vinden, denk hierbij aan de inrichting van de dienstverlening van de gemeente of het beleid voor zorg en hulp. De uitkomsten van de Toekomstwijzer worden gebruikt voor het maken van het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. 

Van 17 t/m 31 mei 2021 kunnen de inwoners en ondernemers van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de Toekomstwijzer invullen. De Toekomstwijzer is te vinden op https://samen.naar1gemeenteopvoorne.nl/ of via www.naar1gemeenteopvoorne.nl.

Hoe werkt het? 

De Toekomstwijzer Voorne aan Zee vraagt steeds een keuze te maken. Zo kan iedereen steeds aangeven wat zij belangrijk vinden en wordt een keuze gemaakt voor een toekomstbeeld. Het is niet zo dat uiteindelijk één van de vier toekomstbeelden ook het toekomstbeeld van de gemeente wordt. Juist niet. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken wat iedereen belangrijk vindt. Zo maken we een  nieuw, op maat gemaakt, toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, waar iedereen aan meegedacht of meegewerkt heeft.

Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee

We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook deskundigen die weten wat regionaal en landelijk belangrijke onderwerpen voor de toekomst zijn. Het toekomstbeeld is naar verwachting deze zomer af. Het is een van de onderdelen van de strategische visie. Deze visie verwachten we eind september af te hebben. Het toekomstbeeld, de strategische visie en de andere bouwstenen komen op de fusie-website www.naar1gemeenteopvoorne.nl te staan en worden gedeeld via de gemeentelijke communicatiemiddelen.