Brandbrief gestuurd aan Den Haag over Jeugdzorg

Op 5 april 2021 is een brandbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en de zorgaanbieders uit de regio Rijnmond, aan de leden van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 5 april 2021 verzonden, met als onderwerp: ”Kwetsbare jongeren in de knel”

Dit is een vervolg op de brief die op 9 februari 2021 aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gezonden. Hierin werd gevraagd om op korte termijn meer structurele middelen beschikbaar te stellen en werd een beroep gedaan op de landelijke incidenteel beschikbare middelen om de toegenomen hulpvraag van jeugdigen als gevolg van Covid-19 in onze regio te dekken. 

Extra geld nodig

PvdA raadslid Willem Heijdacker is vanaf de start van de besprekingen ter advisering aan de gemeenteraad Nissewaard betreffende de Regiovisie GRJR ”Nabij en passend” betrokken. Hij maakt zich zorgen dat gemeenten niet meer in staat zijn om alle kinderen op tijd passende hulp te bieden. De jeugdzorg heeft juist extra geld nodig, structureel en op zeer korte termijn, om in deze zware tijden de noodzakelijke ondersteuning aan kwetsbare kinderen/jeugdigen en hun gezin te kunnen garanderen. De verantwoordelijkheid mag niet alleen bij de aanbieders en gemeenten liggen. De Rijksoverheid zal en moet mede verantwoordelijkheid nemen en dragen, vindt Willem Heijdacker. Daarom heeft hij tijdens deze besprekingen van de gemeente Nissewaard direct gepleit om de Rijksoverheid/ Tweede Kamer op te roepen om de ontoereikende budgetten van gemeenten te compenseren. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis benoemt in de media dat hij denkt dat er extra geld naar de gemeenten moet om de jeugdhulpverlening te verbeteren. Hij stelt dat ”Het systeem uit zijn voegen dreigt te klappen”. PvdA Nissewaard hoopt dan ook dat Blokhuis snel met extra geldop de proppen komt richting gemeenten, zodat de kwaliteit van de jeugdhulpverlening sterkverbeterd wordt. Zorgaanbieders kunnen dan oplopende wachtlijsten laten afnemen, waardoor jongeren en gezinnen zich niet in de steek gelaten voelen door de overheid.


Stappen zetten

Heijdacker is blij dat de gemeente Nissewaard, ondanks alle financiële tekorten, stappen blijft zetten richting een betere jeugdzorg. Zo wordt ”Intensieve Vrijwillige Hulpverlening” (IVH) als eerste gemeente in Nederland ingevoerd. Hierbij is de bedoeling om voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd snel kortdurende hulpverlening in te zetten en veilig te laten opgroeien.