Gemeenteraden kiezen unaniem voor Voorne aan Zee

24 maart 2021 

Op 23 maart hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne unaniem gekozen voor Voorne aan Zee als naam voor de nieuwe fusiegemeente. Tijdens de raadsvergaderingen die in alle drie de gemeenten op hetzelfde moment werd gehouden, zijn het Herindelingsadvies en de daarbij behorende Nota van Beantwoording unaniem vastgesteld. Onderdeel van het Herindelingsadvies is de voorgestelde nieuwe gemeentenaam. Het voorstel daarvoor was eerst Voorne maar de gemeenteraden brachten een amendement (een verzoek tot wijziging) in met als voorstel de naamVoorne aan Zee’. Uiteindelijk stemden alle raadsleden in met dit voorstel, waarmee de nieuwe naam voor de fusiegemeente ‘Voorne aan Zee’ wordt

Op 16 december 2020 hadden de raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het Herindelingsontwerp om te komen tot een samenvoeging van de drie gemeenten vastgesteld. Van 23 december tot 17 februari kon vervolgens iedereen het Herindelingsontwerp inzien en een zienswijze erop indienen: inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden. Er zijn in die periode 33  zienswijzen binnengekomen. Een aantal daarvan gingen over de voorgestelde naam. 

Met het vaststellen van het Herindelingsadvies komt nu de volgende stap in het wettelijk spoor van de fusie; via de provincie gaat het advies naar de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna wordt het omgezet in een voorstel voor een herindelingswet en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Zodat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee vanaf 1 januari 2023 een feit is. 

Ook stemden de drie gemeenteraden op 23 maart unaniem in met het Plan van Aanpak. De drie gemeenten gaan nu in de tweede fase (de realisatiefase) op basis van dit plan verder met de voorbereiding van de fusie. In deze fase worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken om mee te denken over het toekomstbeeld.