Realisatie nieuwbouwproject Zwaluwhof Oostvoorne stap dichterbij

Op 21 december hebben wethouder Henk de Graad, namens gemeente Westvoorne, en Guus de Groot, namens Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en bouwers, de exploitatie-overeenkomst ondertekend voor het nieuwbouwproject Zwaluwhof. Het gaat om de ontwikkeling en realisatie van een woonwijk nabij de Fazantenlaan in Oostvoorne. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het stedenbouwkundig plan, de woningen en de aanleg van het openbaar gebied.

71 nieuwe woningen

In Oostvoorne zijn tussen de Patrijzenlaan, Fazantenlaan en de Van der Meerweg  71  nieuwbouw-woningen gepland. Dit plan draagt de naam Zwaluwhof en sluit aan op het project van het gemeentelijk Woonbedrijf (met 42 nieuwe woningen aan de Patrijzenlaan). De 71 koopwoningen zijn verdeeld in diverse woningtypen: verschillende rijwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen. Met zowel betaalbare rijwoningen als levensloopbestendige woningen zorgt het plan voor doorstroming op de woningmarkt.

Voorbereidende werkzaamheden

De ondertekenaars zijn blij met de voortgang van het project en kijken uit naar de verdere ontwikkeling. Van Omme & De Groot heeft inmiddels gesprekken gevoerd met veel mensen die direct aan het plangebied wonen. Op dit moment zijn zij bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het bereikbaar maken van het terrein en het uitwerken van het ontwerp van het toekomstig openbaar gebied en de woningen. Er mag pas daadwerkelijk gebouwd worden als het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestemmingsplanprocedure. In de komende maand wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het plan indienen. De ingediende zienswijzen worden samengevat en van een beantwoording voorzien. Daar waar nodig zal het bestemmingsplan worden aangepast. Na het beoordelen van de zienswijzen en het eventueel aanpassen van het bestemmingsplan zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan is vastgesteld zal de ontwikkelaar de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen.