Nissewaardpenning voor Frans Wildenbeest


Frans Wildenbeest heeft op 30 april de Nissewaardpenning ontvangen uit handen van wethouder Léon Soeterboek. Hij is sinds 2010 algemeen bestuurslid bij Stichting Wijkgroep Groenewoud en de afgevaardigde bij het Platform Sociaal Cultureel Werk Nissewaard.

Hij zet zich al jaren in voor activiteiten van de wijkgroep, maar voor alle inwoners in de wijk en ook daarbuiten. Hierbij werkt hij vraaggericht en in samenwerking met partners in de wijk. Zo heeft hij actief meegewerkt aan de totstandkoming van kinderactiviteiten in samenwerking met organisatie de Klimroos en Ridderclub. 

De heer Wildenbeest zet zich ook in voor thema’s als duurzaamheid, eenzaamheid, Schoon, Heel en Veilig. Zo heeft hij samen met een aantal vrijwilligers alle restcontainers in de wijk Groenewoud geadopteerd.

Ook is de heer Wildenbeest al sinds 2000 vrijwilliger bij atletiekvereniging Spark. Hij helpt elk jaar bij de voorbereiding van de marathon met onder andere het uitzetten van de route. Daarnaast helpt hij het hele jaar door met allerlei ondersteunende activiteiten. 

Nissewaardpenning

Op 14 september 2016 heeft de gemeenteraad van Nissewaard de Nissewaardpenning ingesteld.

De Nissewaardpenning is bedoeld voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens en daarmee de gemeenschapszin in de gemeente Nissewaard hebben bevorderd. De Nissewaardpenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders van Nissewaard.